06-12-2018

Hvad er stress?

Stress er en proces, hvor ændringer, trusler eller krav fra omgivelserne udfordrer vores evne til at tilpasse os, hvilket resulterer i psykologiske og biologiske ændringer som kan have betydning for vores helbred.
Stress kan defineres som en proces, hvor vi udsættes for belastninger fra omgivelserne, som overstiger vores evne til tilpasning, og hvor vi ikke har været i stand til at fjerne eller bekæmpe den pågældende trussel.

Stress er langt fra kun et spørgsmål om for stor en arbejdsbyrde. Ofte skyldes det også at man udfordres på ens værdier. Tag nu f.eks. hjemmehjælperen som skal nå et vist antal hjemmebesøg på en dag. Her er det ikke nødvendigvis arbejdsmængden der er stress udløseren. Men derimod det at vedkommende bliver nødt til at forlade et menneske, som har brug for en.

Særligt vigtigt for at forstå stress faktorernes ULOGIK er det at forstå, at enhver situation vurderes ubevidst af reptilhjernen, som i tilfælde af at situationen vurderes ubehagelig ( = farlig) sætter stresshormoner i gang i kroppen.

Når nervesystemet har været stresset over længere tid, udskiller det stoffet kortisol. Kortisol forstyrrer pandelapperne i hjernen og påvirker evnen til bl.a. at huske, koncentrere sig og styre sine impulser. Derudover får kortisol mavemusklerne til at spænde op og forårsager således mavesmerter. Nervesystemets stress- og alarmsystem udskiller bl.a. adrenalin og nor-adrenalin. Det kan give hjertebanken, svedige håndflader og en konstant følelse af præstationsangst.

Stresspåvirkning over længere tid påvirker de fysiske strukturer i hjernen:

Amygdala, der reagerer på stress og frygt, vokser, mens hippocampus, der er relateret til overblik, orienteringsevne, hukommelse, og regulering af stresshormoner, skrumper.

Hypothalamus påvirkes også af stressbelastninger og ændrer karakter. Den styrer temperatur, hormoner, stofskifte, tørst, sult, frygt, vrede, øvrige følelser samt aktivitetsrytmer.

Det siger sig selv, hvis du oplever nogle af disse fysiske symptomer kan det kun gå for langsomt med at få søgt hjælp, da det ofte er svært selv at kæmpe sig ud af situationen.