03-01-2019

Lavt selvværd i forbindelse med stress

I forbindelse med stress opstår ofte en følelse af lavt selvværd. Især hvis stressen er udløst af, at man er blevet udfordret på sine værdier. 

Her kan man eksempelvis reagere på to måder.
 
1. Man kan være typen, der griber til handling. Det betyder at man arbejder endnu  hårdere for at vise sit værd med deraf følgende risiko for udbrændthed.
 
Eller...
 
2. Man kan være typen, der med det samme går i offerrollen. Og dermed får en følelse af hjælpeløshed der gør en ude af stand til at handle.
 
I begge tilfælde forværres stress symptomerne.
 
Derfor et det vigtigt, hvis man oplever stress symptomer, at blive bevidst om ens måde at reagere på, for ikke at forværre situationen.
 
Her kan psykoterapien være et godt redskab.